NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE – ratunek dla przedsiębiorców ?

Pisanie na moim blogu zacznę od krótkiego wpisu dotyczącego zmian, jakie w ostatnim czasie zostały wprowadzone w zakresie Prawa restrukturyzacyjnego.

W dniu 9 kwietnia 2015 roku Sejm RP uchwalił ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Za przyjęciem ustawy głosowało 291 posłów, 126 przeciw, 18 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy wprowadzają możliwość działań sanacyjnych, usprawniają procedury restrukturyzacyjne oraz upadłościowe tak, aby z jednej strony chronić dłużnika, z drugiej zabezpieczyć interesy wierzycieli.

W uzasadnieniu do nowej ustawy napisano, że ma ona realizować tzw. politykę nowej szansy, czyli gospodarczej strategii państwa ukierunkowanej na ochronę przedsiębiorstw, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how. Zasadniczym celem ustawy jest więc podjęcie działań zmierzających do zachowania przedsiębiorstwa, przy możliwie najpełniejszym zabezpieczeniu praw wierzycieli, bez konieczności likwidacji firmy.

Poczytaj o tym, kim jest syndyk i czym się zajmuje >>

W toku prac komisji nad rządowym projektem zgłaszano liczne poprawki. W ostatniej fazie prac, spornym punktem okazała się kwestia właściwości sądów prowadzących postępowanie restrukturyzacyjne. Pierwotnie postulowano konieczność powierzenia spraw doświadczonym sędziom sądów okręgowych, ostatecznie górę wzięły względy finansowe państwa i kwestię rozstrzygania w sprawach restrukturyzacji powierzono sądom rejonowym.

Ostatecznie, podczas III czytania, 9 kwietnia Sejm uchwalił ustawę – Prawo restrukturyzacyjne. Nowelizacja zakłada wprowadzenie nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, obszernej nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe
i naprawcze, której nazwa ulegnie zmianie na „Prawo upadłościowe” oraz nowelizacji kilkudziesięciu innych ustaw.

Zasadniczą zmianą, jaką przynosi nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne jest wprowadzenie do ustawy czterech rodzajów możliwych do wdrożenia procedur to jest: postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowania sanacyjne. Punktem naczelnym ma być szybkość, skuteczność, a przede wszystkim kompleksowa restrukturyzacja przedsiębiorstwa.

Poczytaj o czynnościach syndyka w postępowaniu upadłościowym konsumenta >>

Ponadto, istotne zmiany dotyczą ograniczenia uprzywilejowania wierzytelności publiczno-prawnych, zmiany roli syndyka w ramach nowych procedur, a także zwiększenia aktywności samego dłużnika w toku postępowania.

Podkreślenia wymaga, że w przypadku kolizji wniosków, to wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego będzie miał pierwszeństwo przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Kluczowe znaczenie ma utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, w którym będą znajdowały się informacje o toczących się postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, który zdecydowanie usprawni całe postępowanie. Rejestr będzie zawierał również wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych. Będzie się można z niego dowiedzieć, która spółka jest w upadłości i na jakim etapie znajduje się postępowanie. Korzystanie z rejestru będzie bezpłatne.

Poczytaj o upadłości i restrukturyzacji w kontekście podatku dochodowego >>

Powyżej przedstawiłam w dużym streszczeniu najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja dotycząca Prawa restrukturyzacyjnego z dnia 9 kwietnia 2015 roku. W następnych wpisach postaram się szerzej opisać wskazane zagadnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top