Co może zrobić wierzyciel, kiedy egzekucja jest bezskuteczna?

Czy zawiadomienie o umorzeniu postępowania ze względu na bezskuteczną egzekucję to koniec możliwości na odzyskanie pieniędzy ? Co zrobić w sytuacji gdy jako wierzyciel otrzymasz takie zawiadomienie?

bezskuteczna egzekucjaUmorzenie postępowania z uwagi na bezskuteczną egzekucję oznacza tyle, że dłużnik nie posiada majątku, z którego komornik mógłby skutecznie prowadzić egzekucję, albo majątek ten skutecznie ukrył.

Jednak – to bardzo ważne! – zanim komornik zdecyduje się umorzyć egzekucję poinformuje o swoim zamiarze wierzyciela, da mu możliwość wypowiedzenia się w tym zakresie. Wówczas jeżeli wierzyciel posiada informację na temat dłużnika i jego majątku powinien niezwłocznie poinformować o nim komornika.

Być może uda się z niego skutecznie przeprowadzić egzekucję. Jednak jeśli informacji takich nie posiadamy nadal nie oznacza to zakończenia sprawy. Wierzyciel w dalszym ciągu dysponuje kilkoma rozwiązaniami, które w efekcie mogą doprowadzić do odzyskania należności.

  • Ponowne wszczęcie egzekucji.

Jako wierzyciel powinieneś wiedzieć, że nawet po wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w każdym czasie możesz złożyć ponowny wniosek egzekucyjny. Można to zrobić już po kilku dniach od umorzenia, ale także nawet po kilku latach. Ponadto wciąż korzystasz ze swobody wyboru komornika, który ma ową egzekucję przeprowadzić, więc skoro poprzedniemu się to nie udało, może warto zastanowić się nad wyborem innego?

Nie można jednak zapomnieć, że roszczenie stwierdzone tytułem wykonawczym przedawnia się z upływem 10 lat, zaś odsetki od należności głównej z upływem lat 3. Bieg przedawnienia zostaje przerwany każdym działaniem wierzyciela prowadzącym do przeprowadzenia egzekucji, ale także poprzez uznanie długu przez dłużnika. Więc jeżeli kwota świadczenia jest na tyle wysoka, że przewyższa koszty prowadzenia egzekucji warto zgłaszać się do komornika co najmniej co 3 lata

  • Wyjawienie majątku

Jest to kolejna możliwość, z której może skorzystać wierzyciel. Celem tej instytucji jest zobowiązanie dłużnika do podania przed sądem i pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, składników majątku będącego jego własnością. Aby z niej skorzystać wierzyciel składa do sądu wniosek o wyjawienie majątku. Wniosek ten podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł.

We wniosku należy wykazać, że przysługująca wierzycielowi wierzytelność nie została zaspokojona w toku postępowania egzekucyjnego. Najprościej można to zrobić poprzez przedłożenie otrzymanych od komornika zawiadomień odnośnie poczynionych zajęć, uzyskanych z tego tytułu środków, a przede wszystkim postanowienia o umorzeniu postępowania ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Poczytaj o tym, kim jest syndyk i czym się zajmuje >>

Już sam fakt, że wyjawienie majątku składane jest przed sądem i pod groźbą odpowiedzialności karnej w dużej mierze wpływa na dłużników, którzy w obawie przed konieczności stawienia się w sądzie dokonują spłat jeszcze przed przeprowadzeniem posiedzenia. Ponadto procedura wyjawienia majątku umożliwia wpisanie dłużnika do prowadzonego przez KRS Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, czego dłużnicy najczęściej wolą uniknąć.

  • Egzekucja z majątku wspólnego lub wniosek o podział majątku wspólnego

W sytuacji gdy egzekucja z majątku osobistego dłużnika nie przyniosła skutku, natomiast posiada on udział w majątku wspólnym, wierzyciel może wystąpić do sądu o wydanie klauzuli wykonalności przeciw małżonkowi dłużnika, co umożliwi prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego małżonków. Jednakże, aby uzyskać taką klauzulę wierzyciel ma obowiązek wykazać, że dana wierzytelność powstała w drodze czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Natomiast jeżeli majątek wspólny zadłużonego jest znacznej wartości, a brak jest możliwości prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego, wierzyciel ma możliwość wystąpić  z wnioskiem o podział majątku. Sąd ustanowi rozdzielność majątkową małżonków jeżeli dłużnik uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego.

  • Sprzedaż wierzytelności

W każdej chwili dłużnik może również sprzedać swoją wierzytelność (zarówno pojedynczą jak i w pakiecie). Na polskim rynku istnieje wiele firm zajmujących się właśnie skupowaniem wierzytelności. Żeby tego dokonać wierzyciel powinien umieścić swoją wierzytelność na tzw. giełdzie długów, ogłosić przetarg na sprzedaż wierzytelności bądź skontaktować się bezpośrednio z konkretną firmą.

  • Zaksięgowanie wierzytelności w koszty uzyskania przychodu

Jeżeli wierzyciel nie chce, lub nie może sobie pozwolić na dalsze dochodzenie wierzytelności, uzyskanie postanowienia o bezskutecznej egzekucji daje mu możliwość zaliczenia niewyegzekwowanej należności jako kosztu uzyskania przychodu.

***

Zdjęcie: rawpixel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top