Browar Czarnków SA – postępowanie o zatwierdzenie układu (UPR)

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu spółki Browar Czarnków SA w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2021 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

W dniu 23 kwiecień 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy w/w ustawy wobec dłużnika Browar Czarnków SA  z siedzibą w Kamionce, adres: Kamionka 21, 64-800 Chodzież KRS: 0000396902, NIP 7642634046, REGON 301363600.

Dzień układowy został wyznaczony na 15 kwiecień 2021 r.

To Top