AKADEMIA JAZDY BIS – postępowania o zatwierdzenie układu UPR

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorca układu Leszka Bąbelczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LESZEK BĄBELCZYK AKADEMIA JAZDY BIS w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086)

W dniu 26 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy w/w ustawy wobec dłużnika Leszka Bąbelczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LESZEK BĄBELCZYK AKADEMIA JAZDY BIS, adres: ul. Wielkopolska 67, 60-603 Poznań, NIP: 5951098018, REGON: 210417335, PESEL: 58100913171.

Dzień układowy został wyznaczony na 9 października 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top