Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – Gospodarstwo Rolne Dzierżysław Dziurka

Informujmy, że Izabela Rajczyk została nadzorcą układu Gospodarstwo Rolne Dzierżysław Dziurka w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 26 sierpnia 2022 r. na Tablicy Obwieszczeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego wobec dłużnika Gospodarstwo Rolne Dzierżysław Dziurka, Laskownica Wielka 24, 62-130 Laskownica Wielka, PESEL 85100306298, NIP 7661891904.

Dzień układowy został wyznaczony na 26 września 2022 r.

To Top